Magnetröntgen för ryggraden

Magnetröntgen ryggrad
Dela detta inlägg

Innehållsförteckning

Hur magnetröntgen hjälper till att diagnostisera och behandla ryggproblem 

Att uppleva ryggproblem kan vara en obehaglig och smärtsam upplevelse för många människor. Långvarig ryggsmärta, spinal stenos, diskbråck och andra sjukdomar kan orsaka stor besvär och neurologisk påverkan på en persons liv. Men tack vare tekniska framsteg och medicinsk forskning finns det idag olika metoder för att diagnostisera och behandla ryggproblem, varav en är magnetröntgen.

En magnetröntgen av ryggraden, även kallad MR helrygg scanning, är en undersökningsmetod som ger detaljerade och högupplösta bilder av ryggraden. Detta gör det möjligt för läkare och specialister att få en klar bild av eventuella skador, sjukdomar eller problem som kan orsaka smärta eller andra symtom.

I många fall kan dessa smärtor bero på felaktig hållning, belastning eller överansträngning är också en vanlig orsak. Denna värk kan även vara symtom på diskbråck, förslitningar av disk och brosk i ryggkotor, förtätning av ryggmärgskanalen (spinal stenos) tidigare olyckshändelser eller en allvarlig sjukdom.

Levnadsvanor kan även ha en betydande roll att utveckla en långvarig ryggsmärta. Vid lång tid av smärtor är det nödvändigt att undersöka vad smärtorna beror på. Vid en mr ländrygg scanning kan ansvarig läkare snabbt kartlägga vad symtomen på ländryggen beror på. MR helrygg scanning upptäcker bland annat diskbråck, förslitningar av disk och kotor.

Rätt behandling 

Långvarig ryggsmärta kan vara mycket svår och leda till stora besvär i vardagen. Många gånger är det svårt att fastställa en exakt orsak till smärtan, och det kan ta lång tid att hitta den rätta behandlingen. Genom att använda magnetröntgen för ryggraden kan man få en bättre bild av vad som orsakar smärtan och hur den kan behandlas på bästa sätt.

En typ av ryggproblem som man ofta använder magnetröntgen för är spinal stenos. Det är en förträngning av ryggmärgen, vilket kan leda till neurologisk påverkan och svår smärta. Genom att använda mr helrygg scanning kan man få en bättre bild av vad som orsakar problemet och hur det kan behandlas.

Diskbråck är en annan vanlig orsak till långvarig ryggsmärta. Genom magnetröntgen kan man få en bättre bild av skadan och vilka olika operationsmetoder som är möjliga för att lindra smärtan.

Bechterews sjukdom är en inflammatorisk ryggsjukdom som ofta orsakar svår smärta i ryggen. Genom att använda magnetröntgen för ryggraden kan man få en bättre bild av hur sjukdomen påverkar ryggraden och vilken behandling som är bäst för patienten.

Neurologisk påverkan 

Förutom att diagnostisera problem kan magnetröntgen också användas för att övervaka och utvärdera effekten av behandlingar. Om en patient har neurologisk påverkan eller svår smärta kan en magnetröntgen av ryggraden hjälpa läkare att utvärdera om en viss behandling fungerar eller om en annan behandling bör övervägas. 

Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen för många ryggproblem. Genom magnetröntgen kan man få en bättre bild av vilka övningar och aktiviteter som är mest lämpliga för patienten och vilka som kan orsaka större besvär.

Många patienter som lider av kroniska ryggsmärtor söker lindring genom kirurgisk behandling. Genom magnetröntgen kan man få en bättre bild av vilken typ av operation som är mest lämplig för enskilda fallet och vilken behandling som ger bäst lindring.

Vid behov av kirurgisk behandling för ryggproblem är magnetröntgen särskilt viktig eftersom den ger detaljerade bilder som kan hjälpa kirurgen att planera den bästa behandlingen och undvika eventuella komplikationer.

Så här går MR undersökningen till

bilder av ryggraden

En magnetröntgenundersökning av ryggraden börjar oftast med en klinisk undersökning av patienten vid något tillfälle för att fastställa eventuella symtom och försäkra sig om att undersökningen är lämplig. När man sedan skall genomföra sin magnetröntgenundersökning placeras patienten på en smal brits som förs in i en tubliknande apparat, där bilder tas av ryggraden från olika vinklar.

Undersökningen kan ta mellan 30 och 60 minuter och patienten kan behöva ligga still under hela tiden. Magnetlabbets undersökning MR Helrygg är en helomfattande magnetröntgen av ryggens olika delar.

Håll dig uppdaterad med våra senaste inlägg genom att gå med i vårt nyhetsbrev

Upptäck mer

Ta reda på hur din
insida mår

500 kr rabatt

— Gå med i vårt nyhetsbrev och få 500 kr rabatt på vår populäraste undersökning MR-helkropp —

Malcare WordPress Security