Sök
Stäng denna sökruta.

Handledsfraktur – Orsaker, Symptom och Behandling

Handledsfraktur - Orsaker, Symptom och Behandling. Läs om vanliga symptom och få rätt vård för att främja läkning och återhämtning.

Dela detta inlägg

Handledsfrakturer är vanliga skador som kan påverka både unga och äldre människor. En handledsfraktur uppstår när ett eller flera ben i handleden bryts. Det finns olika typer av handledsfrakturer, inklusive distal radiusfraktur, som är den vanligaste typen.

Orsakerna till handledsfrakturer kan variera. Hos äldre människor kan en svagare benstruktur och fallolyckor vara bidragande faktorer. Hos yngre människor kan handledsfrakturer uppstå till följd av idrottsrelaterade skador eller olyckor.

Symtomen på en handledsfraktur kan inkludera:

 • Smärta
 • Svullnad
 • Blåmärken
 • Nedsatt rörlighet

Det är viktigt att få en korrekt diagnos och behandling för att främja läkning och återställa funktionen i handleden.

Behandlingen av handledsfrakturer kan variera beroende på typen och allvarlighetsgraden av frakturen. Det kan innefatta:

 • Användning av gips eller ortoser för att immobilisera handleden
 • Repositionering av benen genom kirurgisk ingrepp
 • Användning av extern fixering

Det är viktigt att få rätt vård och rehabilitering efter en handledsfraktur för att främja läkning och återställa funktionen i handleden. Rehabilitering kan inkludera fysioterapi och övningar för att stärka musklerna och förbättra rörligheten.

Diagnos och Behandling av Handledsfrakturer

I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på hur handledsfrakturer kan diagnostiseras och behandlas. Vi kommer också att diskutera olika förebyggande åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för handledsfrakturer.

Vanliga symptom på handledsfrakturer

När det gäller handledsfrakturer finns det några vanliga symptom som kan indikera att en fraktur har inträffat. Att kunna känna igen dessa symptom är viktigt för att kunna få rätt behandling i rätt tid. Här kommer vi att gå igenom de vanligaste symptomen samt när du bör söka medicinsk hjälp.


 • Smärta:

  Smärtan kan vara lokaliserad till handleden och kan vara intensiv, speciellt vid beröring eller vid försök att använda handen. Om du upplever kraftig smärta i handleden efter en skada kan det vara en indikation på att en fraktur har inträffat.

 • Svullnad och blåmärken:

  Utöver smärta kan svullnad och blåmärken även förekomma efter en handledsskada. Svullnaden kan vara märkbar och kan göra att handleden ser större ut än vanligt. Blåmärken kan också uppstå på grund av blödningar under huden. Dessa visuella indikationer kan vara tecken på att en fraktur har skett.

 • Nedsatt rörlighet:

  En annan vanlig indikation på en handledsfraktur är nedsatt rörlighet. Om du märker att du har svårt att röra handleden eller om det känns stelt och obekvämt att försöka använda handen kan det vara en indikation på att något är fel. En fraktur kan påverka rörligheten i handleden och göra det svårt att utföra vardagliga aktiviteter.

Det är viktigt att komma ihåg att symptomen på handledsfrakturer kan variera beroende på skadans allvarlighetsgrad. Mindre frakturer kan orsaka mildare smärta och svullnad medan allvarligare frakturer kan ge mer intensiv smärta och tydliga deformiteter i handleden.

När ska du söka medicinsk hjälp?

Om du misstänker att du har drabbats av en handledsfraktur är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt. En läkare kan göra en noggrann bedömning av skadan och bestämma vilken typ av behandling som är lämplig.

Det finns några specifika situationer där det är extra viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart. Om du upplever extrem smärta som inte förbättras med vila och smärtstillande medicin, om handleden ser ovanligt förvrängd ut eller om du har svårt att röra handleden bör du söka akutvård.

I andra fall kan det vara lämpligt att kontakta en vårdcentral eller boka tid hos en ortopedläkare för vidare utredning och behandling. En läkare kan utföra en fysisk undersökning, ta röntgenbilder och eventuellt rekommendera ytterligare tester för att bedöma skadans omfattning och välja den bästa behandlingsmetoden för dig.

I denna bloggsektion har vi tittat närmare på de vanliga symptomen på handledsfrakturer och när det är lämpligt att söka medicinsk hjälp. Genom att vara medveten om dessa symptom kan du snabbt identifiera en fraktur och få rätt behandling i tid. Tveka inte att kontakta en vårdgivare om du misstänker att du har drabbats av en handledsfraktur.

Utredning och diagnos

Vid misstänkta handledsfrakturer är en noggrann utredning och diagnos avgörande för att kunna fastställa skadan och planera lämplig behandling. Utredningen kan innefatta en fysisk undersökning av handleden och olika bildundersökningar för att bekräfta diagnosen.

Fysisk undersökning av handledsfrakturer

En viktig del av utredningen är den fysiska undersökningen av handleden. Läkaren kommer att inspektera handleden, känna efter eventuella benförskjutningar och bedöma rörligheten i området. Genom att undersöka handleden noggrant kan läkaren få en bättre förståelse för skadans omfattning och eventuella komplikationer.

 • Beroende på typen av handledsfraktur kan det finnas olika indikationer på skadan.
 • En Colles fraktur, som är den vanligaste typen av handledsfraktur, kan ge en karakteristisk deformitet där handleden böjer sig bakåt.
 • En Smith fraktur å andra sidan kan resultera i en framåtböjning av handleden.

Vid undersökningen kan läkaren också bedöma smärtanivån och eventuell känselbortfall i handleden. Detta kan ge värdefull information om skadans allvarlighetsgrad och eventuell närvaro av nervskador.

Bildundersökningar för att bekräfta diagnosen

För att bekräfta diagnosen och få en mer detaljerad bild av skadan kan olika bildundersökningar användas. En vanlig metod är röntgenundersökning, där bilder tas från olika vinklar för att visualisera benen i handleden. Röntgenbilder kan visa om det finns några benförskjutningar eller frakturer och hjälpa till att bedöma skadans omfattning.

Vid mer komplexa eller svåridentifierade skador kan ytterligare bildundersökningar behövas. Exempel på sådana undersökningar kan inkludera datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MR). Dessa avancerade undersökningsmetoder kan ge mer detaljerade bilder av handleden och hjälpa till att bedöma eventuella mjukdelskador, ligamentskador eller nervskador.

Det är viktigt att notera att valet av bildundersökning kan variera beroende på individuella omständigheter och läkarens bedömning. Läkaren kommer att ta hänsyn till patientens symtom, tidigare skador och eventuella riskfaktorer innan de beslutar om lämplig bildundersökning.

Genom att kombinera informationen från den fysiska undersökningen och bildundersökningarna kan läkaren ställa en mer exakt diagnos och planera den bästa behandlingsmetoden för patienten.

Behandlingsalternativ för handledsfrakturer

När det kommer till behandling av handledsfrakturer finns det olika alternativ att överväga beroende på skadans art och allvarlighetsgrad. De vanligaste behandlingsalternativen är:


 1. Konservativ behandling:

  Används när frakturen inte är alltför förskjuten eller instabil. Handleden placeras i en gipsskena för att immobilisera och stabilisera benet under läkningsprocessen. Gipset hjälper till att hålla benfragmenten på plats och främjar läkning av frakturen. Det är viktigt att undvika belastning på handleden och följa läkarens rekommendationer för träning och rehabilitering.

 2. Kirurgisk behandling:

  Kan vara nödvändig om frakturen är förskjuten eller instabil, eller om det finns andra komplikationer som kräver kirurgiskt ingrepp. Olika tekniker kan användas för att återställa benets normala anatomi och funktion, såsom användning av skruvar, plattor eller yttre fixering. Efter operationen genomgår patienten en rehabiliteringsprocess för att återställa styrka och rörlighet i handleden.

 3. Rehabilitering och återhämtning:

  En viktig del av behandlingen för handledsfrakturer oavsett vilket behandlingsalternativ som valts. Rehabiliteringen kan börja redan under gipstiden med övningar för att bibehålla rörlighet och styrka i övriga delar av kroppen. Efter gipstiden kan en fysioterapeut eller arbetsterapeut hjälpa till med att utforma ett individuellt rehabiliteringsprogram för att återställa full funktion och rörlighet i handleden. Programmet kan inkludera övningar för att förbättra rörlighet, styrka och koordination, samt funktionella aktiviteter som speglar patientens vardagliga behov och arbetsuppgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingsalternativen för handledsfrakturer kan variera beroende på individuella faktorer som ålder, hälsa och aktivitetsnivå. Konsultera en specialistläkare för att få en korrekt diagnos och en individuellt anpassad behandlingsplan. Genom att välja rätt behandlingsalternativ och följa rehabiliteringsprogrammet kan patienter uppnå en framgångsrik återhämtning och återgå till sina dagliga aktiviteter. Var tålmodig och ha realistiska förväntningar på läkningsprocessen, eftersom det kan ta tid att återfå full funktion i handleden.

Konsultera en specialistläkare för mer information om behandlingsalternativ för handledsfrakturer och för att få en individuellt anpassad behandlingsplan som passar dina behov och mål för återhämtningen.

Vanliga komplikationer av handledsfrakturer

Handledsfrakturer kan leda till olika komplikationer och det är viktigt att vara medveten om dem för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Här är några vanliga komplikationer av handledsfrakturer:


 • Felaktig läkning:

  Om benen i handleden inte läker på rätt sätt kan det resultera i en sned eller förkortad handled. Detta kan påverka rörligheten i handleden och göra det svårt att utföra vissa rörelser och aktiviteter. För att förebygga felaktig läkning är det viktigt att handledsfrakturen behandlas korrekt och att eventuella skador på ligament och mjukvävnad runt handleden också behandlas.

 • Stelhet i handleden:

  Efter att gipset har tagits bort kan handleden kännas stel och det kan vara svårt att röra den fullt ut. Det är viktigt att gradvis öka rörligheten i handleden genom att utföra specifika övningar och stretchingövningar som rekommenderas av en sjukgymnast. Detta kan hjälpa till att återställa full rörlighet och minska risken för långvarig stelhet.

 • Nedsatt rörlighet och nedsatt gripstyrka:

  Dessa kan vara resultatet av felaktig läkning, stelhet eller muskelförtvining efter att handleden har varit i gips under en längre tid. För att återfå rörlighet och gripstyrka är det viktigt att genomföra specifika styrke- och rörlighetsövningar som rekommenderas av en sjukgymnast. Detta kan hjälpa till att återuppbygga styrka och förbättra rörligheten i handleden.

 • Smärta:

  Smärtan kan vara närvarande både under läkningsprocessen och efter att gipset har tagits av. För att lindra smärtan kan smärtstillande medel användas, och det kan också vara fördelaktigt att använda värme- eller kylbehandlingar på handleden. Om smärtan kvarstår eller blir värre, är det viktigt att kontakta en läkare för ytterligare utvärdering och behandling.

För att förebygga dessa komplikationer är det viktigt att följa de förebyggande åtgärder som rekommenderas av läkare och sjukgymnast. Det kan innefatta att:

 • Använda en handledsstöd
 • Undvika tunga lyft och belastning på handleden
 • Följa rehabiliteringsprogrammet
 • Undvika överansträngning av handleden

Det är också viktigt att följa upp med en läkare regelbundet för att övervaka läkningsprocessen och bedöma eventuella komplikationer. Om några av dessa komplikationer uppstår är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att få rätt behandling och förebygga eventuella långsiktiga konsekvenser.

Genom att vara medveten om de vanligaste komplikationerna vid handledsfrakturer och genom att vidta förebyggande åtgärder kan man öka chanserna för en framgångsrik läkning och återhämtning efter en handledsfraktur. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och att vara tålmodig under läkningsprocessen.

Fysisk aktivitet och träning för att stärka handleden

Att vara fysiskt aktiv och träna regelbundet är inte bara bra för kroppens allmänna hälsa, utan det kan också vara till stor hjälp för att stärka handleden och främja läkning efter en handledsfraktur. Genom att engagera sig i olika typer av fysisk aktivitet och träning kan man stärka musklerna och förbättra rörligheten i handleden.

En viktig aspekt av träningen efter en handledsfraktur är att gradvis återställa styrkan i handleden och förbättra dess funktion. Det är viktigt att börja med enkla övningar och successivt öka intensiteten och svårighetsgraden när handleden blir starkare och mer stabil.

Övningar för att stärka handleden

 • Handledsstyrketräning med handvikt: Genom att hålla en liten handvikt och böja handleden uppåt och nedåt kan man träna de muskler och senor som är involverade i handledsrörelserna. Det är viktigt att utföra övningarna korrekt och undvika överansträngning eller överbelastning av handleden.
 • Övningar för rörlighet och flexibilitet: Stretchingövningar kan hjälpa till att förbättra rörligheten i handleden och minska risken för stelhet och obalans. Det är viktigt att utföra dessa övningar på ett kontrollerat sätt och undvika smärta eller obehag.

Det är också viktigt att konsultera en fysioterapeut eller en specialist inom handledsrehabilitering för att få individuell rådgivning och anpassade övningar. Dessa experter kan hjälpa till att utforma ett träningsprogram som är lämpligt för den specifika skadan och individens behov.

Fysisk aktivitet och träning kan också bidra till att förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet. Genom att vara aktiv och träna regelbundet kan man öka blodcirkulationen, stärka musklerna och förbättra den mentala hälsan. Det kan också hjälpa till att förebygga framtida skador och förbättra den allmänna funktionen i kroppen.

Sammanfattningsvis är fysisk aktivitet och träning viktiga komponenter för att främja läkning och stärka handleden efter en handledsfraktur. Genom att engagera sig i olika typer av övningar som fokuserar på styrka, rörlighet och flexibilitet kan man främja en snabbare återhämtning och förbättra den övergripande funktionen i handleden. Det är viktigt att utföra övningarna korrekt och att lyssna på kroppens signaler för att undvika överansträngning eller smärta. Vid behov kan det vara bra att söka råd från en fysioterapeut eller specialist inom handledsrehabilitering för att få individuell rådgivning och anpassade övningar.

Vikten av Magnetresonanstomografi (MRI)

I blogginlägget har vi utforskat vikten av magnetresonanstomografi (MRI) vid diagnostisering och övervakning av olika hälsotillstånd. Magnetlabbet erbjuder snabba och effektiva MRI-undersökningar för att hjälpa individer och företag att få insikt i deras hälsostatus, upptäcka sjukdomar, bedöma behandlingseffektivitet och övervaka läkningsprocessen.

Undersökningar för olika kroppsdelar

 • MR-Handled (MRI Handled): Utför MR-undersökningar av handleden för att diagnostisera och övervaka tillstånd såsom ledskador, frakturer och inflammationer.
 • MR-Knä (MRI Knä): Diagnostiserar tillstånd som löparknä, knäledsartros, meniskskador och ligamentskador.
 • MR-Fotled (MRI Fotled): Upptäcker tillstånd som hälsporrar, inflammationer, sprickor och ligamentskador i fotleden.
 • MR-Hjärna (MRI Hjärna): Tidig upptäckt av sjukdomar som cancer, demens, stroke och epilepsi.
 • MR-Lårben (MRI Lårben): Identifierar frakturer, muskelskador, tumörer, artrit, stressfrakturer och ligamentskador i lårbenet.
 • MR-Helkropp (MRI HelkroppI): Ger en heltäckande bild av individens hälsa genom att visualisera och kartlägga olika organ.
 • MR-Buk/MRCP (MRI BUK/MRCP): Diagnostiserar sjukdomar som påverkar buken eller magen, såsom tumörer, infektioner, frakturer och inflammationer.
 • MR-Hals/Larynx (MRI Hals/Larynx): Upptäcker skadliga förändringar, tumörer, metastaser, cystor och skador i halsen, tungan och tonsillerna i ett tidigt skede.

Fördelar med Magnetresonanstomografi

Magnetresonanstomografi är en avancerad, smärtfri och helt säker undersökningsmetod som inte involverar joniserande strålning. Resultaten analyseras av radiologer och specialister, och en personlig skriftlig rapport skickas till patienten inom 7-10 arbetsdagar.

Registrerad vårdgivare

Som en registrerad vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen följer Magnetlabbet alla hälso- och sjukvårdsregler.

Ta kontroll över din hälsa med Magnetlabbets MRI-undersökningar. För mer information och för att boka en MRI-undersökning, besök Magnetlabbets hemsida och kontakta dem.

Upptäck mer

Ta reda på hur din
insida mår

500 kr rabatt

— Gå med i vårt nyhetsbrev och få 500 kr rabatt på vår populäraste undersökning MR-helkropp —

Malcare WordPress Security