Magnetröntgen – Vilka metaller är magnetiska?

magnetkamera metaller

Dela detta inlägg

Innan man gör en Magnetkamera (MR) undersökning

Innan man gör en magnetkamera undersökning så måste man säkerställa att man inte har med sig metaller som är magnetiska in i rummet för undersökningen. Vare sig de i första hand är inopererade i kroppen eller finns på/runt kroppen mer ytligt. I denna artikel skall vi försöka beskriva de olika metaller och föremål som finns och som man behöver vara försiktiga med och börja med och berätta vad en magnet är för något men först lite kort information kring en vanlig undersökning med  magnetkamera.

Magnetkameraundersökning

En MR-undersökning ger tvärsnittsbilder av kroppen och görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar. Med MR-kameran kan man läsa av hela kroppen eller undersöka delar av kroppen. MR-undersökningen är idealisk för tidig upptäckt av sjukdomstillstånd som kanske inte gett upphov till symtom. En MR-undersökning är en medicinsk teknik som ger bästa möjliga insikt om din hälsa. Magnetröntgen ger bilder med hög upplösning och med olika sekvenser som tydligt visar olika vävnader i kroppen. Bilderna kan på ett tidigt stadium avslöja sjukdomar som demens, cancer, akut stroke, MS, epilepsi och andra förändringar och är i många fall överlägset andra metoder.

Vad är en magnet?

En magnet är ett objekt som alstrar ett magnetfält. Allt från naturligt magnetiska mineraler till magneter som kräver ström (elektromagneter) kan vara magnetiska och skapa ett magnetfält.  

Hur fungerar en magnet?

En magnet är ett objekt som ger upphov till ett magnetfält. En permanentmagnet orsakar ett konstant magnetfält och är oberoende av yttre energikällor, medan en elektromagnet orsakar ett fält endast då den är ansluten till en elektrisk kraftkälla. 

Vad har magneter i sig?

Exempel på magnetiska föremål som är hårda ferromagnetiska material är: Järn, Neodymium, Samarium, Nickel och kobolt. De ferromagnetiska materialen som går att göra magneter av är också de material som har en stor attraktion till magneter. Vi brukar kalla dem för magnetbärande material.

Magnetiska metaller  

Det finns ett stort antal olika typer av metaller. Järn är den vanligaste metallen i magneter. Rent järn är enkelt att magnetisera och kan skapa stora magnetfält hela tiden. Neodymium är den starkaste magnetiska metaller som finns. Elektrisk ström  kan skapas hos patienter. 

Grundämnena järn, nickel och kobolt har alla den gemensamma nämnaren att de skapar ett magnetiskt flöde vid en pålagd ström. Detta fenomen kallas ferromagnetism. Magnetiska material, även kallat mjukmagnetiska material, kännetecknas av att de magnetiska egenskaperna är definierade och tydliga.  

Vad du ska tänka på inför själva undersökningen 

Eftersom det finns ett starkt magnetfält i undersökningsrummet går undersökningen därför ej att utföra om du har:

 • Pacemaker, ICD eller cochleaimplantat, dessa riskerar att ta skada av det starka magnetfältet och undersökningen måste därför genomföras på ett sjukhus, där man kan hantera detta
 • Metallsplitter, metallflisor i ögon eller annan kroppsdel
 • Äldre magnetiska metallclips av vissa modeller 
 • Nerv- eller bio stimulator
 • Kvarlämnade elektroder i kroppen

Metaller som inte är magnetiska går bra

Metall i kroppen som inte är magnetiskt utgör oftast inget hinder för att göra undersökningen. Exempel på sådan metall som går bra att undersöka är:

 • Ledproteser – höftproteser och knäproteser 
 • Kopparspiraler
 • Tandfyllningar och tandimplantat
 • Hörselben proteser är inte magnetiska förutom med vissa undantag, som äldre modeller som kan vara det.
 • Piercing ska tas bort, eftersom de kan värmas upp när undersökningen pågår.
 • Tatueringar går oftast bra.
 • Det är av stor vikt att prata med personalen på avdelningen innan du kommer till undersökningen om du har frågor eller är osäker eller om du känner stort obehag av någon anledning eller har viktig information du behöver dela med dig till personalen så kan man i vissa fall få lugnande läkemedel. 

 

Vissa föremål och material behöver tas bort

På grund av det kraftiga magnetfältet i undersökningsrummet behöver man ta bort vissa föremål, oavsett vilken del av kroppen som ska undersökas:

 • Alla smycken och andra metallföremål 
 • Elektronisk utrustning såsom Hörapparater och annan elektronisk utrustning 
 • Medicinska plåster och blodsockermätare 
 • Färgade linser
 • Externa proteser
 • Smink och hårprodukter (hårvax, hårspray, torrschampo)

 Alla som vistas i undersökningsrummet måste lämna magnetiska föremål utanför. Det kan till exempel vara smycken eller mynt. Det är nödvändigt eftersom det starka magnetfältet drar till sig magnetiska metall. Därför får heller inte rullstolar eller sängar finnas i rummet. Det är extra viktigt att man vid undersökning av barn är extra noggrann, i dessa fall inte minst för små barn. Även vid undersökning av barn som är lite äldre är det viktigt att målsman/vårdnadshavare finns med och hjälper till inför undersökningen för bättre möjligheter för att få till en bra undersökning och att man kan lämna sjukhuset så fort som möjligt.

Risker och olyckor kring magnetfältet i en magnetkamera

Det har skett en del olyckor med magnetkameror de senaste åren, varav de flesta rapporterade finns i USA. Många har varit små tillbud men även ytterst allvarliga olyckor med dödsfall har tyvärr inträffat. De flesta av dessa olyckor har berott på okunskap om magnetens otroliga kraft. Det är därför viktigt att man i god tid före sin undersökning stämmer av med sin läkare om man vet att man har något främmande föremål inopererat i kroppen sedan kanske en längre tid. Det kan vara på olika sätt.

Därför är det också viktigt att väcka uppmärksamhet på vilka styrka magnetfältet besitter, vilka risker som finns kring en magnetresonanskamera.

Säkerhetsrisker med magnetfältet är flera gånger dess påverkan på ferromagnetiska föremål, exempelvis:
små metalliska implantat, aneurysm klämmor, coils och pacemaker. Andra risker som finns är externa föremål som exempelvis stolar, pennor, saxar, gastuber med mera. 

Förutom att dessa olyckor skadat eller dödat, har de  även orsakat skador för väldigt höga belopp på själva magnetkameraapparaten. 

Olyckor kopplade till; Implantat, pacemaker och främmande föremål

Det finns många olika modeller av implantat och apparatur som patienter kan har inopererade i
kroppen. Det finns allt från små aneurysm klämmor till stora ortopediska implantat, eller
neurostimulatorer och pacemaker. Många av dessa implantat har varit och är
fortfarande direkta kontraindikationer i samband med MR undersökningar. 

Olyckor kopplade till; Aneurysm Klämmor

Aneurysm Klämmor gjorda av ferromagnetiska material är en direkt kontraindikation till att genomgå en MR undersökning. Magnetfältet i MR-kameran påverkar clipset så att det kan
ändra läge och orsaka stor skada och även dödsfall. Aneurysm är en onormal
utbuktning av en artär. Ett aneurysm uppstår oftast genom åderförkalkning, men kan även
bero på medfödda kärlmissbildningar eller inflammation. Mycket om sjukdomen är
fortfarande oklart. Målet med aneurysm klämman är att hindra blodet från det normala
blodflödet att nå till aneurysmet, genom att fästa klämman vid halsen på aneurysmet.
Aneurysm clips gjorda i andra material som inte är ferromagnetiska eller uppvisar svag
ferromagnetisk påverkan ex. Elgiloy, Phynox, Titanium legeringar, eller kommersiell ren titan
har blivit testade och visat att de är säkra för undersökningar vid 1.5 T och lägre [7-10].
Endast en olycka med aneurysm klämma har fram till 2004 rapporterats, denna olycka skedde för att informationen om materialet som klämman var gjort av var felaktig.

Exempel på olyckor som skett i närheten av magnetkamera 

Trots att man vet att det är strikt förbjudet att ta in magnetiska metallföremål i undersökningsrummet, så har det ändå skett en hel del allvarliga olyckor med stora skador som följd –  eller t o m dödsfall.

2001 omkom en 6-årig pojke i USA då någon hade glömt kvar en syrgasbehållare i undersökningsrummet. Behållaren  träffade pojken i huvudet, varpå han avled.

2005 tog en sjuksköterska in en stol i undersökningsrummet då en patient ville vila benen. Stolen drogs i hög fart mot kameran och sköterskan hamnade emellan och skadades lindrigt och patienten klarade sig oskadd, men maskinen kostade sjukvården 250 000 kronor i reparationer.

2010 skulle en 1-åring förs in i en magnetkamera vid Umeå Universitetssjukhus. Personalen råkade vända både patienten och bordet fel väg. Personalen glömde bort att fästa droppställningen med infusionspumparna i förankrings linorna. Det hela innebar att droppställningen med pumpar drogs in i kameran utav magneten, detta innan barnet fördes in. Barnet kom inte till skada. Händelsen anmäldes och ansågs som allvarlig. 

2014 glömdes en hjulförsedd övervakningsutrustning med en syrgastub kvar i ett rum med MR-kamera på ett sjukhus i Värmland. Syrgastuben flög och fastnade i MR-kameran. Patienten, som var nedsövd och precis hade kommit ut ur kameran, klarade sig utan skador. Reparationskostnaderna landade på en miljon kronor.

2018 omkom en 32-årig man i Indien. Mannen var på besök på sjukhuset hos en inlagd släkting. Mannen fick då i uppgift av sjukhuspersonal att bära med sig en syrgasbehållare. Av någon anledning kom han in i undersökningsrummet med MR-kameran och sögs fast av det kraftiga magnetfältet. Mannen omkom efter att behållaren slagits sönder mot MR-kameran och mannen andats in innehållet. 

 

Summering

Inför din undersökning hos Magnetlabbet så kommer vi ställa frågor kring om du har något metalliskt föremål inopererat. Om det råder tveksamheter kring vilket material man har så kommer vi hänvisa till patientens läkare/sjukhus där operationen gjorts för att säkerställa att det är ofarligt. Att genomföra sin magnetkamera undersökning hos Magnetlabbet är en trygg upplevelse.

Upptäck mer

Ta reda på hur din
insida mår

Osäker och vill veta mer? Fyll i din E-mail så kontaktar vi dig.


  500 kr rabatt

  — Gå med i vårt nyhetsbrev och få 500 kr rabatt på vår populäraste undersökning MR-helkropp —

  Malcare WordPress Security